واحد بهبود کیفیت بیمارستان حضرت زینب (س)

این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از  اواخر تیر ماه 1391 در این بیمارستان

 واقع در طبقه اول جنب واحد اداری و مدیریت تحت نظارت مستقیم مدیریت  بیمارستان شروع به کار کرده است.

در حال حاضر طرح های اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی  و ایمنی بیمار

در راستای اهداف وزارت بهداشت،در این واحد در حال اجرا  می باشد.

شایان ذکر است که اقدامات مربوط به حاکمیت بالینی در این  بیمارستان از 1389 و  اقدامات

 اعتبار بخشی از اواخر سال0 139  شروع شده است.

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت:

§        تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

§        تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

§        تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

§        تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،

خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک
(

§        هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

§        پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

§        تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

§        تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

§        تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

§        نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی.

§        تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

§        نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

§        نظارت  بر تهیه و تدوین پرونده های PDP  پرسنل.

§         پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

§         ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ