ردیفنام و نام خانوادگیتخصصدرجه علمیCV
1-عبد الرضا حق پناهجراحی کلیه و مجاریمتخصص 
2-سید علی اصلاحیجراحی کلیه و مجاریمتخصص 
3-زهرا جهان آبادیجراحی کلیه و مجاریمتخصص 
4-محمد رضا انصافدارانجراحی کلیه و مجاریمتخصص 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-27 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ