ردیفنام و نام خانوادگیتخصصدرجه علمیCV
1-دكتر اعظم فرجیزنانفلوشیپ پریناتولوزی زنانمشاهده cv
2-دکتر عالم تاج صمصامیزنانفلوشیپ نازاییمشاهده cv
3-دکتر سارا داوودیزنانمتخصص زنان و زایمانمشاهده cv
4-دکتر شهره روزمهزنانمتخصص زنان و زایمانمشاهده cv
5-دکتر نسرین اسدیزنانفلوشیپ پریناتولوزی زنانمشاهده cv
6-دکتر زهره توانازنانفلوشیپ لاپاراسکوپی زنانمشاهده cv
7-دکتر صدیقه عموییزنانفلوشیپ نازاییمشاهده cv
8-افسون زارعیزنانفلوشیپ نازاییمشاهده cv
9-دکتر حمیرا وفاییزنانفلوشیپ پریناتولوژیمشاهده cv
10-دکتر مژده ممتحنزنانفلوشیپ آنکولوژی زنانمشاهده cv
11-دکتر زهرا شیروانیزنانمتخصص زنان و زایمانمشاهده cv
12-دکتر مریم کسرائیانزنانفلوشیپ پریناتولوژیمشاهده cv
13-دکتر فاطمه سادات نجیبزنانمتخصص زنان و زایمانمشاهده cv
14-دکتر بهیه نام آور جهرمیزنانفلوشیپ نازاییمشاهده cv
15-دکتر طاهره پوردستزنانفلوشیپ لاپاراسکوپی زنانمشاهده cv
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-23 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ