***کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
***

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

***

کمیته درماندارو و تجهیزات پزشکی

***کمیته طب انتقال خون
***کمیته پایشو سنجش کیفیت
***

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

***

کمیته مرگ و میر پرینیتالو عوارض آسیب شناسی و نسوج

***
***کمیته ترویجزایمان طبیعی و ایمن
***

کمیته کنترل عفونت

***کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر
***کمیته مدیریت اجرایی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ