مدير پرستاري و  مامايي        خانم طاهره اکبری

  محل بخش:                              طبقه اول 

  شماره داخلي :                         395

 شماره همراه سوپروایزر:            09394700633 


 شماره مستقيم / نمابر :            37267349

 پست الکترونیک:                     zhparastar@sums.ac.ir 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-10 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ