نام و نام خانوادگی: سهیلا جوکار

سمت: مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی:کاردان علوم آزمایشگاهی

شماره تماس:37266811 داخلی 245


تعداد پرسنل : 25 نفر
در آزمايشگاه بيمارستان حضرت زينب (س) بخشهاي مختلفي جهت انجام آزمايشات روزمره مورد نياز بيماران اين بيمارستان فعال مي باشد از جمله :
بخش شيمي : آزمايش هايي نظير قند خون،HbA1c ،میکرو آلبومین،تست ادرار 24 ساعته،چربي خون، كلسيم، فسفر، سديم و پتاسيم ، LFT كه شامل قسمتهاي كامل كبدي است، بيلي روبين، اوره خون، گازهاي خوني و تستهاي انعقادي INR, Fibrinogen, PTT, PT انجام ميشود.
بخش هما تولوژي : آزمايشهايي نظير انداره گيري غلظت خون (CBC-diff  ) ، اندازه گيري سرعت رسوب گلبولهاي قرمز (ESR)، آزمايش G6PD جهت تشخيص فاويسم و آزمايش Retic  انجام ميشود.
بخش بانك خون : در اين بخش آزمايش سازگاري خون (كراس مچ) جهت تزريق خون به بيمار، آزمايش كومبس مستقيم، آزمايش كومبس غير مستقيم(ICT) و نيز گروه خوني انجام ميشود.
بخش ميكرب شناسي : آزمايشهايي نظير كشت ادرار- كشت كامل جهت نوزادان شامل eye/cumblical/cT/C – كشت مايعات شكمي نوزادان و بزرگسالان – كشت خون و نيز كشت از زخم انجام ميشود.
−بخش تجزيه ادرار و انگل شناسي : در اين بخش آزمايش ادرار، آزمايش جهت تشخيص پروتئين ادرار  و آزمايش بارداري و  وUrine ReducingSTOOL OP و STOOL OB و Urin-Reducing Agentانجام مي شود.
−بخش هورمون شناسي : اندازه گيري تيتر BHCG  و آزمايشات تيروئيدي  وLH وFSHو پرولاكتين و فريتين در اين بخش انجام مي شود.
بخش سرولوژي : آزمايشات VDRL,بصورت کمی و کیفی  CRP و RFو رایت و ویدال و HIV-HCV-Hbs Ag در اين بخش انجام مي شود.
 
بخش پاتولوژي :
 
دكتر نوید امیدی فر رئيس بخش پاتولوژي،

−در بخش پاتولوژي نمونه هاي جفت، جنين ، كيست و... پس از بررسي اوليه و برش هاي مناسب توسط رزيدنت پاتولوژي به پرسنل بخش تحويل داده مي شود تا مراحل قالب گيري، رنگ آميزي و تهيه لام انجام گيرد. لامها توسط رزيدنت پاتولوژي و  زير نظر  دكتر
امیدی فر  بررسي شده و جواب نهايي توسط منشي بخش تايپ شده و پس از بررسی نهایی و مهر و امضا پزشک در اختيار بيمار قرار مي گيرد.
−در بخش سيتولوژي نمونه هاي پاپ اسمير و Fluid پس از رنگ آميزي زير نظر  دكتر 
امیدی فر بررسي می گردد.


az1.jpg]
az4.jpg]
az3.jpg]
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-23 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ