واحد استریلیزاسیون مرکزی:

در اين واحد استريل كليه ست هاي اعمال جراحي انجام گرفته و گاز و پد استريل موردنياز ساير واحد هاي بيمارستان نيز توسط اين بخش تامين مي شود .

نام و نام خانوادگی مسئول بخش: میترا ممتحن

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-8 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ