نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)مگامنو مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)
معرفی بیمارستان
بخش های درمانی
بخش های اداری
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
درمانگاه
تماس با ما
Collapse منو شو مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)منو شو مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)
معرفی مرکز
درباره ما
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اول</span>گروه اول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دوم</span>گروه دوم
گروه سوم
Collapse مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)مركز آموزشي درماني حضرت زينب (س)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی بیمارستان</span>معرفی بیمارستان
تاریخچه
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
چشم انداز
قوانین و دستورالعمل ها
ساختار سازمانی
ماموریت
نقشه
گالری عکس
افتخارات و دستاوردها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های درمانی</span>بخش های درمانی
بخش های کلینیکی
بخش های پاراکلینیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> بخش های اداری</span> بخش های اداری
ادارات و واحدها
کمیته ها2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
خدمات قابل ارائه مرکز
آدرس بیمارستان
راهنمای طبقات بیمارستان
ساعات ملاقات بیماران
تعرفه ها
بیمه های طرف قرارداد
جستجوی پزشکان
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
نحوه پذیرش بیماران
آموزش به بیماران و همراهان
منشور حقوق بیماران
منشور اخلاقی کارکنان
منشور اخلاقی بیماران و همراهان
قوانین و مقررات بیمارستان
فرم های مورد نیاز بر اساس بخش ها
نقشه بیمارستان
شماره های تماس و راه های ارتباطی
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نوبت دهی اینترنتی
جوابدهی آنلاین خدمات
فرم های الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
برنامه درمانگاه
آموزش های مورد نیاز بیماران
نحوه پذیرش بیماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس
شماره های تماس
پرسش و پاسخ
پاسخگویی به شکایات
Collapse کلینیک منو راستکلینیک منو راست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراقبت های پس از سزارین(بخش2)</span>مراقبت های پس از سزارین(بخش2)
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اورژانس</span>اورژانس
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراقبت های بارداری(بخش3)</span>مراقبت های بارداری(بخش3)
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جراحی زنان و عمومی(بخش4)</span>جراحی زنان و عمومی(بخش4)
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش داخلی</span>بخش داخلی
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ICU بزرگسال</span>ICU بزرگسال
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق عمل</span>اتاق عمل
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">NICU1</span>NICU1
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">NICU2</span>NICU2
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">NICU3</span>NICU3
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">NICU4</span>NICU4
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش ناباروری</span>بخش ناباروری
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش زایمان</span>بخش زایمان
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کنترل عفونت</span>کنترل عفونت
معرفی بخش
مسئول بخش
نقشه جانمایی
شماره تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه</span>درمانگاه
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
کادر پرستاری
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse پاراکلینیک راست منوپاراکلینیک راست منو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه و پاتولوژی</span>آزمایشگاه و پاتولوژی
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
پرسنل بخش
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رادیولوژی</span>رادیولوژی
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
پرسنل بخش
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داروخانه</span>داروخانه
معرفی بخش
مسئول بخش
پزشکان بخش
پرسنل بخش
نحوه پذیرش بیماران
آموزش های مورد نیاز بیماران
قوانین بخش
فرم های مورد نیاز
نقشه جانمایی
شماره تماس
سوالات متداول
Collapse بخش های اداری راست منوبخش های اداری راست منو
فناوری اطلاعات
Collapse کتابخانهکتابخانه
معرفی کتابخانه
سالن سمعی و بصری
معرفی کتابدار
لینک های مفید کتابخانه
لینک پایگاههای اطلاعاتی
نرم افزار کتابخانه
اخبار روزآمد
اطلاعات تماس
بهبود کیفیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
معرفی واحد
مسئول واحد و کارکنان
برنامه غذایی بیمارستان
نقشه جانمایی
شماره تماس
تجهیزات پزشکی
امور اداری
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
امور مالی
اقتصاد سلامت
پذیرش
مدیریت اطلاعات سلامت
مددکاری
تاسیسات
تدارکات
انبار عمومی
انبار دارویی
روابط عمومی
خدمات
Collapse کمیته های بیمارستانکمیته های بیمارستان
مدیریت اجرایی
پیشنهادات
کنترل عفونتمرکزآموزشی درمانی حضرت زینب(س)
آدرس : شیراز-تقاطع دفاع مقدس-مرکزآموزشی درمانی حضرت زینب(س)
تلفن تماس:18-37266811-071 -فاکس 07137265252-
ایمیل:zeinabhp@sums.ac.ir
کد پستی:7153813311
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب(س) می باشد.
Powered by DorsaPortal